* Bài này là về bột hydrogel, natri polyacrylate, polymer superthấm.

Hydrogel bột: natri polyacrylate

Natri polyacrylate, như là một loại polyme siêu thấm, có thể thấm nước rất nhiều một cách nhanh chóng và chuyển sang nước gel.

Natri polyacrylate là vật liệu an toàn, nó không độc hại, vô hại, và có những nhân vật của sự xuống cấp tự nhiên.

Vì vậy, nó chủ yếu là ứng dụng là vật liệu hấp thụ trong tã giấy. Thực sự natri polyacrylate được sử dụng rộng rãi trong mọi khía cạnh của cuộc sống của người dân.

Thông tin cơ bản

Tên Natri polyacrylate
Công thức hóa học (C3H3KO2) n
Số CAS 25608-12-2
Khối lượng phân tử Biến
Xuất hiện White hạt/Transparent gel (trước/sau khi hấp thụ nước)
Mùi những
Ứng dụng chính hấp thụ, ngăn chặn chất lỏng mở rộng
Các bài kiểm tra chung hấp thụ, tỷ lệ thấm, chất lỏng tính thấm, dư momoner (như AA), phân phối kích thước hạt.

Sử dụng chủ yếu

UsesSuch ph
ổ biến như Ice Pack, Fragrance tàu sân bay, nước hạt, phát triển đồ chơi và vv.

CareSuch c
á nhân như tã giấy, khăn vệ sinh, điều dưỡng mat vv.

Thiết bị kiểm
soát chất lỏng công nghiệp, bộ sưu tập phân.

Guide to Super Absorbent Polymer