Là một vật liệu hấp thụ tuyệt vời, natri polyacrylate có hàng trăm sử dụng trong cuộc sống của chúng tôi. Và có sự khác biệt rất lớn trong số họ trong sự hấp thụ, tỷ lệ thấm, nước gel sức mạnh, thời gian suy thoái, vv

vậy, nó là loại cần thiết để biết natri polyacrylate trước khi mua.

Sử dụng với các chỉ số quan trọng

1. Sản phẩm vệ sinh

Natri polyacrylate có thể được sử dụng trong nhiều sản phẩm vệ sinh như là một chất lỏng hiệu quả thấm nước. Các sản phẩm vệ sinh này bao gồm tã giấy, khăn vệ sinh, pad điều dưỡng, vv.

Các chỉ số quan trọng:

 • Tỷ lệ hấp thụ;
 • Hấp thụ dưới áp suất và dung lượng duy trì sau khi ly tâm;
 • Chất lỏng tính thấm;
 • Monomer dư.

2. Băng không thấm nước

Như natri polyacrylate gel có thể chặn nước, nó có thể là vật liệu chức năng trong băng không thấm nước của cáp.

Các chỉ số quan trọng:

 • Chiều cao mở rộng;
 • Kích thước hạt.

3. Băng Túi/gói

Với nhiệt cụ thể cao-tràn-nhân vật kháng, natri polyacrylate có thể là vật liệu cách nhiệt.

Các chỉ số quan trọng:

 • Giá
 • Kích thước hạt.

4. Sandbag inflatable

Khác nhau từ sanbag truyền thống, inflatable sandbag (natri polyacrylate bên trong) có lợi thế rất nhiều:

1. Giao thông. Nhẹ trước khi chúng được sử dụng, hàng ngàn túi khí thổi có thể được nhanh chóng vận chuyển trong một van.

2. Lí. Túi khí thổi có thể được hút bụi. Vì vậy, họ có thể được lưu trữ trong kho nhỏ trong một thời gian dài.

3. Sử dụng. So sánh với sandbag truyền thống, túi khí thổi là dễ dàng hơn để mang & Pile lên.

Các chỉ số quan trọng:

 1. Tỷ lệ hấp thụ;
 2. Sức đề kháng quang.

5. Bị rò rỉ ngừng/điều trị spilling

Công nghiệp lớp natri polyacrylate là giá rẻ và có thể hấp thụ rất nhiều chất lỏng trong vài phút. Và chất thải rắn là dễ dàng hơn nhiều để điều trị hơn một chất lỏng.

Các chỉ số quan trọng:

 1. Giá
 2. Thời gian đông máu.
Guide to Super Absorbent Polymer